Nový energetický štítok

Načo je nám nový energetický štítok?

Spoločnosť Electrolux plne akceptuje nové pravidlá Európskej komisie a požiadavky na vizuálny koncept štítkov energetickej účinnosti, ktoré sa vzťahujú na nasledujúce produktové kategórie:

1. umývačky 
2. práčky a práčky so sušičkou 
3. chladničky vrátane vínoték

Pre európskych zákazníkov budú tieto nové energetické štítky k dispozícii v kamenných aj online predajniach od 1. marca 2021. Viac informácií nájdete tu.

 

Prečo má môj spotrebič dva energetické štítky?

Od marca 2020 budú nové spotrebiče Electrolux obsahovať dva energetickej štítky – jeden podľa súčasnej klasifikácie a druhý s novou klasifikáciou do energetických tried A – G, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2021. Preto sa môže stať, že si kúpite spotrebič s dvoma energetickými štítkami.

Prečo zavádzame energetický štítok s klasifikáciou od A po G

Od roku 1995 sa energetický štítok EÚ osvedčil ako úspešný koncept. Uznáva ho a pri nákupe berie do úvahy až 85 % európskych zákazníkov. Hoci spočiatku bola väčšina spotrebičov zaradených v najnižších triedach (t. j. E, F, G), nové modely spadajú do lepších tried. Momentálne sme sa dostali do situácie, keď je väčšina spotrebičov zaradených v špičkových triedach (A+++, A++, A+) a v najnižších triedach nie sú žiadne spotrebiče. Tento pozitívny trend však zákazníkom sťažuje rozlišovanie energeticky najúčinnejších výrobkov.
Zmena klasifikácie prináša zrozumiteľnejšie a jednoznačnejšie označovanie, takže zákazníci ľahšie rozpoznajú tie najefektívnejšie produkty.