Ako demontovať, zmontovať a otočiť dvere a pánty (1)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť pánty

NÁRADIE:

Skrutkovač s drážkou 6 × 300     

Skrutkovač s krížovou hlavou 6 × 300     

8 mm vnútorný šesťhranný kľúč


Krok 1

Hornú stranu spodného krytu závesu vypichnite.

Krok 2

Odstráňte kryt závesu


Krok 3


Skrutkovačom vypichnite kryt horného závesu.

Krok 4

Odskrutkujte hornú časť závesu.

Krok 5

Odskrutkujte spodnú časť závesu.

Krok 6

Vymeňte ho za nový pánt.

Inštaláciou nových pántov a dverí sa obráťte na vyššie uvedené postupy, venujte však pozornosť týmto bodom:

Krok 1

Uistite sa, že je tesnenie správne pripevnené

Krok 2

Uistite sa, že je tesnenie správne pripevnené.