Ako vymeniť dvere (1)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť pánty

NÁRADIE:

Skrutkovač s krížovou hlavou 6 × 300


Krok 1

Položte výrobok na rovný mäkký povrch alebo podlahu.

Krok 2

Uvoľnite 4 skrutky na spodnom závese a vyberte spodný záves.


Krok 3

Opatrne vyberte dvere a vymeňte ich za nové sklenené dvere


Krok 4

Znovu pripevnite spodný záves a pevné 4 skrutky a potom jednotku pred použitím postavte najmenej na 12 hodín