Ako vymeniť dvere (2)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

AKO VYMENIŤ DVERE

1) Zatlačte na oboch stranách blokovanie dverí


2) Vytiahnite dvere a vymeňte ich za novéVarovanie: Po nainštalovaní nových dverí zatvorte 2 blokovania, aby nedošlo k pádu dverí.