Ako vymeniť dvere (7DW)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Dvere mrazničky a chladničky

NÁRADIE


1. Skrutkovač s krížovou hlavou

2. 10 mm vnútorný šesťhranný kľúč

3. Stabilná stolička (asi 50 cm vysoká)

KROK 1

Odskrutkujte (2 kusy), aby ste odstránili vrchný kryt závesu.

Mierne otvorte dvere a potiahnite predný kryt závesu

KROK 2

Odpojte 2 puzdrá stlačením zámku.

KROK 3

Odskrutkujte uzemnenie (zem).

KROK 4

Odskrutkujte skrutku horného závesu pomocou kľúča.

KROK 5

Horný pánt odstránite potiahnutím nahor spredu.

KROK 6

Odstráňte dvere potiahnutím dopredu a nahor.

KROK 7

Umiestnite nové dvere.

Vložte najskôr spodné puzdro do spodnej tyče závesu.

KROK 8

Vymeňte horný záves.

Najskôr vložte drážku pre záves do konzoly a potom stlačte prednú časť, aby zapadla do horného puzdra.

KROK 9

Namontujte späť skrutku závesu a zemnú skrutku.

KROK 10

Znovu pripojte kryty.

Nezabudnite ich spojiť, kým nezacvaknú zámky.

KROK 11

Namontujte späť vrchný kryt závesu a zaskrutkujte ho (2 kusy).

Pre ľahkú fixáciu sklopte prednú časť krytu závesu.

Spotrebiče s automatom na vodu (EAL6140WOU, RMB56111NX, RMB76111NX, EAL6140WOW, EAL6240AOU, RMB66111NX, EAL6142BOX, RMB86111NX, RMB76121NX):


Pred krokom 1 podľa vyššie uvedených pokynov odstráňte ochrannú dosku a vodnú hadicu (1a, 1b, 1c)

Po 11. KROKU podľa vyššie uvedených pokynov vymeňte vodnú hadicu a kick kick (obrázky 11a, b, c) po KROKU 11