Ako vymeniť záves (2)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

AKO VYMENIŤ ZÁVES DVERÍ

1) Zatlačte na oboch stranách blokovanie dverí2) Vytiahnite dvere3) Odskrutkujte 2 skrutky, ktoré upevňujú záves dverí4) Vytiahnite záves a vymeňte ho za nový