Ako vymeniť tesnenie (7)

Naposledy aktualizovaný 16.1.2023 12:05

Pred akoukoľvek údržbou vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri ťažkých spotrebičoch sú na premiestňovanie potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

Upozorňujeme, že oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné následky, ak nie je vykonaná správne.

MAJTE NA PAMÄTI, ŽE NESPRÁVNA INŠTALÁCIA MÔŽE SPÔSOBIŤ IZOLAČNÉ STRATY A OHROZENIE SPRÁVNEJ FUNKČNOSTI SPOTREBIČA.

DEMONTÁŽ TESNENIA

  • Vytiahnite tesnenie - začnite od rohu dverí
  • Postupne odstráňte tesnenie zo strán dverí
  • Úplne odstráňte tesnenie z celých dverí


INŠTALÁCIA TESNENIA

  • Začnite inštalovať najskôr všetky 4 rohy zatlačením na strany blízko každého rohu
  • Zatlačte na 4 strany, začínajúc od stredu každej z nich
  • Po dokončení inštalácie potiahnite prsty pozdĺž všetkých strán povrchu, aby ste skontrolovali akékoľvek nepravidelnosti
  • Akékoľvek nepravidelnosti naznačujú, že šípka nie je dobre zasunutá, a preto na ňu znova zatlačte