Înlocuire garnituri - răcitoare de vin

Pred akoukoľvek údržbou vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri ťažkých spotrebičoch sú na premiestňovanie potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

Upozorňujeme, že oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné dôsledky, ak nie je vykonaná správne

Vymeňte tesnenie

1. Odstráňte tesnenie

Otvor dvere. Po prechode na spodnú stranu opatrne vytiahnite tesnenie v hornom rohu!

2. Vložte späť tesnenie

Vyberte sklenené dvierka (2x skrutka Torx20)!

Dvere položte na mäkký materiál (napríklad EPS), prednou stranou nadol a umiestnite tesniacu kotvu do drážky dverí. Opatrne zatlačte zvyšok tesnenia dovnútra. Nasaďte dvierka