Výmena tesnenia - chladničky na víno

Naposledy aktualizovaný 29.9.2023 11:20

Pred akoukoľvek údržbou vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri ťažkých spotrebičoch sú na premiestňovanie potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

Upozorňujeme, že oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné dôsledky, ak nie je vykonaná správne

Vymeňte tesnenie

1. Odstráňte tesnenie

Otvor dvere. Po prechode na spodnú stranu opatrne vytiahnite tesnenie v hornom rohu!

2. Vložte späť tesnenie

Vyberte sklenené dvierka (2x skrutka Torx20)!

Dvere položte na mäkký materiál (napríklad EPS), prednou stranou nadol a umiestnite tesniacu kotvu do drážky dverí. Opatrne zatlačte zvyšok tesnenia dovnútra. Nasaďte dvierka


Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.