Výmena tesnenia dverí (H)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


VŠEOBECNÉ METÓDY DEMONTÁŽE A INŠTALÁCIE TESNENIA

Krok 1

Vytiahnite tesnenie zo 4 rohov. Nainštalujte nový.

Dôležité tipy pre inštaláciu tesnenia.

Tip 1

Začnite od rohu

Tip 2

Uistite sa, že je pätka tesnenia úplne vtlačená do sedla tesnenia.

Tip 3

Uistite sa, že je tesnenie dobre vyrovnané so sedlom tesnenia

Tip 4

Po zatvorení dverí sa uistite, či je tesnenie k dverám dobre pripevnené