Ako vymeniť kľučku dverí (7DW)

Naposledy aktualizovaný 25.2.2021 10:04

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Kľučky na dvere mrazničky a chladničky

KROK 1 Držte kľučky dverí pevne a zacvaknite ich priamo nahor.

KROK 2 Vložte novú kľučku dverí.

Zarovnajte drážku podpery rukoväte a konzol na dverách

KROK 3 Držte držadlá a zacvaknite ich dole.

※ Na zaistenie zacvaknutia je možné použiť gumené alebo mäkké kladivo