Ako vymeniť kľučku dverí (H2)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako zmeniť kľučku dverí

NÁRADIE:

Skrutkovač s krížovou hlavou 6 × 300     


Krok 1

Odskrutkujte rukoväť

Krok 2

Odstráňte rukoväť a vymeňte ju za novú