Ako vymeniť priečinky dverí (3)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

ODSTRÁNENIE A INŠTALÁCIA POLICE

Demontáž poličky na dvere:

1. Držte ľavú stranu police.

2. Zdvihnite pravú stranu police, kým sa neuvoľní z upevňovacieho prostriedku.

3. Zdvihnite ľavú stranu police a vyberte ju.

Vloženie police späť:

1. Položte poličku naplocho na dvere.

2. Zatlačte súčasne dve strany police smerom nadol tak, aby sa do nej police zmestili obidva spojovacie prvky.