Odstránenie alebo výmena koša na ľad

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Odstránenie alebo výmena koša na ľad

Vyberte kôš na ľad a pretrepte, aby sa kocky uvoľnili, alebo ich vyčistite podľa pokynov v používateľskej príručke

POZOR

NIKDY nepoužívajte na rozbitie ľadu trsátko alebo podobný ostrý nástroj. Mohlo by to poškodiť nádobu na ľad a dávkovač. Na uvoľnenie uviaznutého ľadu použite teplú vodu. Pred výmenou koša na ľad sa uistite, či je úplne suchý.


DÔLEŽITÉ

Pri demontáži alebo výmene koša na ľad sa vyvarujte otáčania šneku v koši na ľad. Ak sa šnek náhodne otočí, vyrovnajte šnek otočením o 45 stupňov (pozri nižšie), kým nádoba na ľad nezapadne na miesto s hnacím mechanizmom. Ak pri výmene zásobníka na ľad nie je šnek správne vyrovnaný, chladnička nebude dávkovať ľad. Dvere pre čerstvé potraviny sa tiež nemusia správne zatvárať a spôsobiť únik teplého vzduchu do priehradky na čerstvé potraviny