Výmena zásuvky GreenZone

Naposledy aktualizovaný 28.9.2023 8:59

Pred akoukoľvek údržbou vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri ťažkých spotrebičoch sú na premiestňovanie potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

Upozorňujeme, že oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné následky, ak nie je vykonaná správne

Zásuvka GreenZone

V spodnej časti chladiaceho priestoru sa nachádza výsuvná zásuvka.

Sklenená polica GreenZone je vybavená zariadením, ktoré reguluje jej tesnenie a dá sa použiť na riadenie vlhkosti vo vnútri zásuvky.

Vybratie zásuvky GreenZone

Pred vybratím z chladničky sa odporúča vyprázdniť zásuvku.

Ak chcete odstrániť zásuvku:

1. Vytiahnite zásuvku z chladničky.

2. Zdvihnite prednú časť zásuvky.

3. Vytiahnite zásuvku a zároveň ju zdvíhajte.

Ak chcete odstrániť sklenený kryt zásuvky GreenZone:

1. Odblokujte bočné uchopenie z oboch strán súčasne.

2. Potiahnite podperu sklenenej police smerom k sebe.


Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.