Ako vymeniť zásuvku (V)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


ZMENA KOŠÍKU - CHLADIČA - CRISPER

Najskôr vytiahnite košík, kým sa nedostane do koncovej polohy,

Potom jemne potiahnite prednú stranu nahor, kým sa neuvoľní z vodiacich prvkov po stranách.

Nakoniec ju naďalej vyťahujte a vyberte ju z miesta