Demontáž a inštalácia políc - chladničky na víno

Naposledy aktualizovaný 27.9.2023 11:34

Pred akoukoľvek údržbou vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri ťažkých spotrebičoch sú na premiestňovanie potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

Upozorňujeme, že oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné následky, ak nie je vykonaná správne

Demontáž a inštalácia políc - chladničky na víno

Odstránenie políc

Spodná časť police je vybavená dvojicou vodítok v strede a dvojicou háčikov v zadnej časti.

Ak chcete poličku odstrániť:

1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.

2. Uvoľnite jeden zo zadných háčikov police.

Na odpojenie police stačí odopnúť iba jeden zadný hák

3. Mierne nadvihnite policu a vytiahnite ju zo spotrebiča

Inštalácia políc

Ak chcete poličku vrátiť do pôvodnej polohy:

1. Zatlačte koľajničky na oboch stranách do spotrebiča, kým sa nezastavia.

2. Vložte policu diagonálne k spotrebiču.

3. Umiestnite vodidlá na koľajničky.

4. Pevne zatlačte policu nadol, aby sa oba háčiky zaistili na koľajničkách.

5. Niekoľkokrát vytiahnite policu a zasuňte ju späť do spotrebiča, potom ju ešte raz pevne zatlačte, aby ste skontrolovali, či je správne zachytená na koľajničkách.

6. Zasuňte policu späť do spotrebiča.

POZOR! Pred umiestnením akýchkoľvek fliaš vína na police sa uistite, že sú správne pripevnené.

Drevené police používajte len na skladovanie fliaš

Odstránenie a inštalácia políc (60 cm spotrebič)

Odstránenie políc

Ak chcete poličku odstrániť:

1. Úplne otvorte dvierka vinotéky.

2. Vytiahnite policu.

3. Uchopte policu v strede, mierne ju nadvihnite a vyberte z vinotéky.

Inštalácia políc

Ak chcete poličku vrátiť do pôvodnej polohy:

1. Úplne vytiahnite koľajničky police.

2. Umiestnite zadné držiaky police na koľajničky tak, aby boli zaistené na oboch stranách.

3. Zarovnajte vodiace lišty vpredu.

4. Pevne zatlačte zadnú časť police nadol, aby ste skontrolovali, či je správne umiestnená a zaistená na koľajničkách, a zatlačte ju späť do spotrebiča.

POZOR!

Pred umiestnením akýchkoľvek fliaš vína na police sa uistite, že sú správne zaistené na koľajničkách.

Skontrolujte možné nesprávne umiestnenie police:


Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.