Výmena police SpinView®

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Výmena police SpinView®


Demontáž police SpinView®

Policu SpinView® je možné zo sklenenej police vybrať a vymeniť ju alebo vyčistiť. Postup odstránenia police:

1. Zdvihnite prednú časť police SpinView® smerom hore.

Obrázok na import slov

2. Potiahnite policu SpinView® v zobrazenom smere a odpojte ju od svoriek.

Obrázok na import slov

Pri demontáži svoriek SpinView® zo sklenenej police podopierajúcej policu SpinView® postupujte podľa inverzných krokov popísaných v inštalácii SpinView®.

Inštalácia police SpinView®

POZOR! Pred prvým použitím príslušenstvo očistite mäkkou vlhkou handričkou. Maximálne povolené zaťaženie police je 15 kg.

1. Vyberte jednu zo sklenených políc z chladničky.

2. Odstráňte zadný lem zo sklenenej police.

Obrázok na import slov

3. Zasuňte spony SpinView® na zadnom okraji sklenenej police.

Obrázok na import slov

4. Namontujte poličku SpinView®. Dbajte na to, aby upínacie čapy zapadli do zvláštnych priehlbín v spodnej časti police. Jemným pohybom dopredu a dozadu skontrolujte, či je polica SpinView® správne namontovaná.

Obrázok na import slov

5. Policu so svorkami vložte do chladničky. Zatlačte na poličku, kým svorky nezapadnú do vnútra priehradky.