Výmena vnútorných políc (7DW)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

1. Police na jedlo

KROK 1 Nadvihnite poličku dozadu.

KROK 2 Potiahnite ho dopredu.

Dajte pozor, aby ste nepoškodili rebrá vnútornej vložky držiakmi rámu police.

※ Pri montáži náhradného dielu postupujte v opačnom poradí

2. Poličky na zeleninové puzdrá

KROK 1 Potiahnite poličku dopredu.

KROK 2 Potiahnite smerom dopredu.

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili rebrá vnútornej vložky držiakmi rámu police.

※ Pri montáži náhradného dielu postupujte v opačnom poradí.