Ako demontovať a zložiť stredný kôš, podnos na príbory a koľajnice stredného koša a podnos na príbory

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Ako demontovať a zložiť stredný kôš, podnos na príbory a koľajnice stredného koša a podnos na príbory.

Nasledujúce kroky sú použiteľné pre stredný kôš a podnos na príbory.

Košík rozobrať

  1. Vyberte kôš. Ak chcete kôš vybrať, musíte otočiť zarážkou v koľajnici.

Obrázok na import slov

2. Otočte zarážku na oboch koľajniciach koša, aby ste ju mohli vybrať.

3. Vyberte kôš.

Koľajnice sa rozoberajú

4. Odstráňte zátku na konci koľajnice vo vnútri umývačky riadu.

Obrázok na import slov

5. Posuňte koľajničku smerom k prednej časti umývačky riadu a vyberte ju.

Pri montáži kôš a koľajnice vykonávajú inverzný proces a postupnosť.