Ako demontovať a namontovať obvodové tesnenie dverí umývačky riadu

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať obvodové tesnenie dverí umývačky riadu

1. Jemne potiahnite tesnenie za spodný okraj, vyberte ho z objímky a pokračujte, kým nevyberiete celé tesnenie.

 

2. Začnite vkladať nové tesnenie spodnými okrajmi (ľavá a pravá strana). Uistite sa, že je stlačený vo vnútri zásuvky.

Obrázok na import slov

3. Pokračujte v vkladaní tesnenia na ľavú aj pravú stranu, až kým nedosiahnete horné rohy (ľavý a pravý).

Obrázok na import slov

4. Palcami zasuňte tesnenie do rohov.

 Obrázok na import slov

5. UPOZORNENIE! Uistite sa, že je tesnenie správne zasunuté v rohoch (pozri obrázky nižšie):

Tesnenie je správne vložené

Tesnenie NIE JE správne vložené

Tesnenie NIE JE správne vložené

6. Pokračujte v zasúvaní tesnenia do hornej časti objímky z ľavej a pravej strany a končí v strede.

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov