Ako čistiť, rozoberať a zostavovať ostrekovacie ramená umývačky riadu

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako čistiť, rozoberať a zostavovať ostrekovacie ramená umývačky riadu

Prečítajte si inštruktážne video

1. Vyberte spodný kôš

2. Skrútte spodné ostrekovacie rameno a vytiahnite ho

3. Vytiahnite horný kôš

4. Krútte horným ostrekovacím ramenom a stlačte ho smerom hore, aby ste ho odpojili

5. Vyberte horný kôš

6. Skrutte stropné rozprašovacie rameno a stlačte ho smerom hore, aby ste ho odpojili

7. Pomocou špáradla vyčistite otvory

8. Oplachovacie ramená opláchnite vodou a osušte čistou handričkou

9. Otočte hornú časť ramena a dolnú časť ramena späť na miesto