Ako vymeniť veko dverí

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť veko dverí


1 Zdvihnite rukoväť, aby ste zdvihli kryt.

Obrázok na import slov

2. Odstráňte dva čapy závesu smerom dovnútra.

Obrázok na import slov

3. Zdvihnite kryt a vyberte ho.

Obrázok na import slov

Pri spätnej montáži opakujte tieto kroky v opačnom poradí.