Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí (4)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí

Obrázok na import slov

Začnite odstránením bočných panelov, aby ste mali prístup ku všetkým rôznym častiam práčky.

Odskrutkujte skrutky, ktoré pripevňujú pravý alebo ľavý bočný panel (prístroj spredu) na zadný panel.

Obrázok na import slov

Posuňte ho smerom k zadnej časti práčky

Obrázok na import slov

tak, aby sa umožnilo jeho vybratie z horných vodidiel vyznačených šípkami na výkrese.

Predný panel

Obrázok na import slov

Pred demontážou predného panelu umiestnite pod motor podperu, ktorá uľahčí obsluhu.

Odstráňte dva pravé / ľavé bočné panely (pozri príslušnú kapitolu).

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve bočné skrutky, ktoré držia predný panel na vstupe.

Otvorte kryt.

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve bočné skrutky, ktoré držia predný panel so základným rámom.

Odskrutkujte dve vnútorné skrutky, ktoré držia predný panel so základným rámom.

Obrázok na import slov

Zatlačte spodnú časť predného panela smerom von.

Obrázok na import slov

Vyberte ho zo vstupu.

Zámok na dverách

Odstráňte dva pravé / ľavé bočné panely (pozri príslušnú kapitolu).

Demontujte predný panel (pozri príslušnú kapitolu).

Obrázok na import slov

Vytiahnite konektor zo zámku dverí.

Uvoľnite skrutku (ak sú) alebo svorky (v závislosti od verzie), ktoré ju pripevňujú k vstupu.

Obrázok na import slov

Zatlačte na doraz.

Posuňte celý zámok dverí doľava a vytiahnite ho.