Ako demontovať a namontovať záves dverí (zváraný)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať záves dverí (zváraný)

Ak chcete dvere namontovať dozadu, povoľte skrutky, ktoré upevňujú dvere k skrinke.

Poznámka:

Tieto dvere sú zváranej verzie a záves sa nedá vytiahnuť. Preto, aby ste vymenili záves, vymeňte celé dvere vrátane závesu.