Demontáž a montáž dverí a závesu dverí (4)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako demontovať a zostaviť dvere a záves dverí

1. ZÁVES DVERÍ ZABEZPEČENÝ SKRINKAMI DO SKRINE

Obrázok na import slov

Uvoľnite dve skrutky, ktoré ju pripevňujú k skrinke

Obrázok na import slov

Pre prístup k dverám povoľte skrutky spájajúce dva rámy predných a zadných dverí dohromady

Obrázok na import slov

Vložte list plochého skrutkovača medzi dva rámy, aby ste ich naklonili, aby ste ich nepoškodili.

Obrázok na import slov

Otočte dvere hore dnom a zdvihnite predný rám

Obrázok na import slov

Záves odstránite jednoduchým vysunutím čapu, ktorý ho pripevňuje k zadnému rámu

2. Dvere

Ak chcete dvere demontovať, uvoľnite ich zo všetkých háčikov, ktoré ich pripevňujú k zadnému rámu

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Pri premiestňovaní dverí dbajte na ich správnu polohu podľa indexu označeného červenou šípkou

Obrázok na import slov


Pred zásahom do jednotky rukoväte si pozorne všimnite polohu jednotlivých častí.

Uvoľnite skrutky, ktoré ho pripevňujú k zadnému rámu