Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok (FL Compact) (video)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok

1. Potiahnite zásuvku na prací prostriedok pevne k sebe, kým ju neuvoľní zaisťovací prvok.

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

2. Položte zásuvku hore dnom. Svorka umiestnená na opačnej strane (horná strana), ako je naznačené šípkou, by sa mala uvoľniť.

3. Pomocou plochého skrutkovača stlačte svorku, ako je uvedené nižšie.

Na fotografii nižšie je svorka v uvoľnenej polohe.

Obrázok na import slov

4. Uvoľnite západky umiestnené na spodnej strane

Na nasledujúcom obrázku je znázornená zásuvka na prací prostriedok oddelená od rukoväti na prací prostriedok

Obrázok na import slov

Inštruktážne video