Ako rozobrať nádrž na kondenzát (sušička)

Naposledy aktualizovaný 27.12.2023 13:42

Bezpečnosť

Všetky práce, ktoré sa majú vykonávať vo vnútri spotrebiča, si vyžadujú špecifické zručnosti a znalosti a môžu ich vykonávať len kvalifikovaní a autorizovaní servisní technici

Táto plošina nie je vybavená vypínačom ON/OFF.

Pred prístupom k vnútorným komponentom vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odpojte napájanie.

Niektoré komponenty v mechanickej časti by mohli spôsobiť zranenie, preto používajte vhodnú ochranu a postupujte opatrne.

Pred položením spotrebiča na bok vždy vypustite všetku vodu.

Ak je potrebné spotrebič položiť na bok z dôvodu údržby alebo z iného dôvodu, položte ho na ľavú stranu, aby ste predišli riziku spadnutia zvyškov vody na hlavnú dosku plošných spojov.


1. Vyberte nádrž zo sušičky


2. Vytiahnite puzdro nádrže . Ak chcete odpojiť rukoväť od nádrže na kondenzát, uvoľnite tri skrutky : dve na hornej časti rukoväte a jednu na spodnej strane.