Ako vymeniť filter na vlákna vo vašej sušičke

Naposledy aktualizovaný 5.3.2024 12:05

Bezpečnosť

Všetky práce, ktoré sa majú vykonávať vo vnútri spotrebiča, si vyžadujú špecifické zručnosti a znalosti a môžu ich vykonávať len kvalifikovaní a autorizovaní servisní technici

Táto plošina nie je vybavená vypínačom ON/OFF.

Pred prístupom k vnútorným komponentom vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odpojte napájanie.

Niektoré komponenty v mechanickej časti by mohli spôsobiť zranenie, preto používajte vhodnú ochranu a postupujte opatrne.

Pred položením spotrebiča na bok vždy vypustite všetku vodu.

Ak je potrebné spotrebič položiť na bok z dôvodu údržby alebo z iného dôvodu, položte ho na ľavú stranu, aby ste predišli riziku spadnutia zvyškov vody na hlavnú dosku plošných spojov.1. Otvorte dvierka

2. Vyberte starý filter zo zásuvky

Automaticky vygenerovaný diagram popisu stroja

3. Vložte nový filter

4. Zatvorte dvierka

Automaticky vygenerovaný výkres popisu stroja

NEPOUŽÍVAJTE sušičku bez filtra!

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.