Demontáž a montáž zásuvky na prací prostriedok (FL) (3)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok až na doraz.

2. Stlačením páčky nadol vyberte zásuvku.

Obrázok na import slov

POZNÁMKA:

(fotografie nižšie sú iba ilustračné, môžu sa líšiť od modelu práčky)

3. Položte zásuvku hore dnom.

4. Ak chcete zásuvku vybrať z rukoväte, vložte plochý skrutkovač do oblasti, kde je umiestnená svorka.

5. Jemne stlačte sponku pomocou skrutkovača 1 a zatlačte ju 2 , aby ste mohli vytiahnuť kľučku dverí. Dajte pozor, aby ste nezlomili svorku.