Ako demontovať a namontovať vlnovcové tesnenie (3)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako vymeniť vlnovcové tesnenie

1
Vyberte zásuvku na prací prostriedok
Obrázok na import slov
2
Potiahnite okraj vlnovca, demontujte vonkajšiu pružinu vlnovca
Obrázok na import slov Obrázok na import slov
3
Zasuňte vlnovec do krytu
Obrázok na import slov
4
Odskrutkujte 4 skrutky zásuvky na prací prostriedok
Obrázok na import slov
5
Odskrutkujte 4 montážne skrutky predného panela
Obrázok na import slov
6
Demontujte predný panel a odpojte konektory ovládacej dosky
Obrázok na import slov
7
Odpojte konektory sacieho ventilu, demontujte ventil z telesa.
Obrázok na import slov
8
Odpojte konektory hladinového relé, rúrku hladinového relé, demontujte relé z krytu.
Obrázok na import slov
9
Odskrutkujte skrutku spojky, ktorá upevňuje odtokovú spojku, demontujte odtokovú spojku z trysky kúpeľa.
Obrázok na import slov
10
Zdvihnite telo ( alebo ho položte na ľavú stranu ) a odskrutkujte 4 skrutky upevňujúce nohy tlmiča.
Obrázok na import slov
11
Odpojte konektory výhrevného telesa, uzemňovacieho vodiča, konektora motora (plastové spojovacie upevňovacie prvky predhryzte štipcami)
Obrázok na import slov
12
Dotknite sa vane za upevňovacie uši, zdvihnite telfer, demontujte pružiny vane
Obrázok na import slov
13
Podvlečte pružinu vlnovca, pružinu demontujte
Obrázok na import slov
14
Vyberte vlnovec, vyčistite zvyšky lepidla vo vani

15
Odtok vlnovca potrieme lepidlom, namontujeme do otvoru vane, namontujeme vlnovce
Obrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slov
16
Zostavte UM v opačnom poradí.