Ako demontovať a namontovať vlnovcové tesnenie (5)

Naposledy aktualizovaný 10.3.2021 10:32
  • Všetky práce, ktoré sa majú vykonať vo vnútri prístroja, si vyžadujú osobitné zručnosti a znalosti a smie ich vykonávať iba kvalifikovaný a autorizovaný servisný technik
  • Táto plošina nie je vybavená vypínačom.
  • Pred prístupom k vnútorným komponentom vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odpojte napájanie.
  • Niektoré komponenty v mechanickej časti môžu spôsobiť zranenie, preto noste vhodnú ochranu a buďte opatrní.
  • Pred položením prístroja na bok vždy vyprázdnite všetku vodu.
  • Ak musí byť spotrebič z dôvodu údržby alebo z iného dôvodu položený na boku, položte ho na ľavú stranu, aby ste predišli riziku, že na hlavný panel s plošnými spojmi spadne zvyšková voda.
  • Spotrebič nikdy nepokladajte na jeho pravú stranu (strana elektronického ovládacieho systému): časť vody v dávkovači umývacieho prostriedku môže vytekať na elektrické / elektronické komponenty a spôsobiť ich popálenie.


Ako vymeniť vlnovcové tesnenie