Čo sa stane, keď nikto nie je prítomný na mieste v momente, keď dopravca privezie zásielku?

Naposledy aktualizovaný 7.4.2021 7:11

Otázka

Čo sa stane, keď nikto nie je prítomný na mieste v momente, keď dopravca privezie zásielku?

Riešenie

V prípade veľkých spotrebičov sa dopravca vráti s tovarom do distribučného skladu, následne bude kontaktné centrum informovať zákazníka o nedoručení tovaru. Pokiaľ si zákazník praje novú dodávku objednaného produktu, mal by kontaktovať zákaznícky servis Electrolux. Náklady na akúkoľvek novú dodávku a ďalšie služby objednané zákazníkom, ako je inštalácia a preprava starého produktu na recykláciu, hradí zákazník.

Balíky nemožno ponechať bez podpísaného dokumentu o doručení. Kuriérska spoločnosť sa vráti s tovarom do distribučného skladu, následne bude kontaktné centrum informovať zákazníka o nedoručení tovaru. Pokiaľ si zákazník praje novú dodávku objednaného produktu, mal by kontaktovať zákaznícky servis Electrolux. Náklady na akúkoľvek novú dodávku a ďalšie služby objednané zákazníkom, hradí zákazník.