Ako sa naša spoločnosť zaväzuje k udržateľnosti.

Naposledy aktualizovaný 3.5.2021 10:59

Otázka

Čo všetko naša spoločnosť robí pre udržateľnosť?

Riešenie

V spoločnosti Electrolux berieme udržateľnosť veľmi vážne. Uvedomujeme si, že ak nebudeme konať dnes, zajtra môže byť príliš neskoro. Ako spoločnosť chceme byť zapojení a zodpovední. Chceme inšpirovať a uľahčiť ľuďom prijímanie informovaných a ekologických rozhodnutí. Preto sme pripravili stratégiu trvalo udržateľného rozvoja For the Better 2030, ktorá definuje naše záväzky a akcie, ktoré podnikneme na dosiahnutie stanovených cieľov. Našu stratégiu sme rozdelili do troch oblastí: Lepšie riešenie, Lepšia spoločnosť a Lepší život.

Čo to znamená?

Lepšie riešenie

  • Chceme byť lídrom v oblasti riešení úspory energie a zdrojov. V roku 2020 predstavovali naše spotrebiče najviac energeticky úsporné zariadenia a zariadenia na vodu 26% našich predajov z hľadiska objemu a 36% z hľadiska hodnoty.
  • Zameriavame sa na recykláciu a usilujeme o opätovné použitie materiálov v našich produktoch a v našom podnikaní. V roku 2020 sme na výrobu použili 6 800 ton recyklovaného plastu. V našich európskych továrňach sme už odstránili jednorazové plastové riady, ako sú plastové fľaše, príbory, šálky a nádoby na potraviny, a nahradili sme ich opakovane použiteľnými predmetmi alebo predmetmi z kompostovateľných materiálov, ako je lepenka, papier a bioplast.
  • Nepoužívame nebezpečné materiály. Za týmto účelom sme vytvorili špeciálny nástroj pre správu chemikálií Eco @ web, ktorý umožňuje lepšie riadiť tento proces.


Lepšia spoločnosť

  • Zaviazali sme sa, že sa do roku 2030 staneme klimaticky neutrálnou spoločnosťou. Postupne zvyšujeme podiel obnoviteľnej energie a znižujeme spotrebu fosílnych palív. Pracujeme tiež na čo najefektívnejšom využívaní energie. Od roku 2015 sa nám už podarilo znížiť emisie CO2 v našich továrňach o viac ako 70%.
  • Správáme sa eticky, rešpektujeme ľudské práva a zameriavame sa na rozmanitosť. Máme firemný etický kódex, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a tiež definuje naše očakávania voči našim obchodným partnerom.
  • Vo vzťahu k našim dodávateľom máme environmentálne požiadavky. Už 74% našich najdôležitejších dodávateľov materiálov sa zaviazalo zverejniť úroveň emisií oxidu uhličitého a zaviazať sa k jej systematickému znižovaniu. Usilujeme tiež o zníženie emisií CO2 v doprave, vrátane železničnej a intermodálnej dopravy. Týmto spôsobom sa nám od roku 2015 podarilo znížiť emisie CO2 v doprave o 24%.

 

Lepší život.

  • Chceme, aby naše oblečenie slúžilo dvakrát tak dlho a malo polovičný dopad na životné prostredie. Hovoríme NIE tzv. nezdravej móde. Chceme vás naučiť, ako sa správne starať o svoje obľúbené oblečenie, aby ste si ho mohli užívať čo najdlhšie.
  • Staráme sa o priateľské domáce prostredie tým, že ponúkame inteligentné riešenia týkajúce sa čistého vzduchu, vody a podláh. Snažíme sa zabezpečiť, aby naše zariadenia pomáhali udržiavať čistotu, čo má za následok lepšiu pohodu a zdravie.


Sme radi, že ste si všimli a ocenili naše odhodlanie a úspechy v oblasti udržateľného rozvoja. V roku 2020 sme dostali dve najvyššie hodnotenia A od neziskového CDP za naše aktivity súvisiace s ochranou klímy a starostlivosťou o vodné zdroje. Prestížny svetový index Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pre svet a Európu nás tiež uznal ako lídra udržateľnosti v odvetví trvanlivého spotrebného tovaru. To sú len dva príklady rozdielov. Viac informácií o našich cenách a vyznamenaniach nájdete tu .

Ak sa chcete dozvedieť o našej stratégii udržateľného rozvoja, viac informácií nájdete tu .