Je možná inštalácia spotrebiča?

Naposledy aktualizovaný 19.4.2021 8:30

Otázka

Je možná inštalácia spotrebiča?

Riešenie

Áno, ponúkame inštaláciu spotrebiča, ale iba pre vybrané modely. Miesto pre inštalácie musí byť vopred pripravené, prípojky na vodu, elektrickú sieť a odpadová výpusť musia byť kompatibilné s novým spotrebičom. Inštaláciu nemožno vykonať v prípade, kde nerovnosť podlahy neumožní vyrovnanie spotrebiča pomocou stabilizačných nožičiek.