Môžete mi pomôcť s likvidáciou starých spotrebičov?

Naposledy aktualizovaný 29.5.2024 16:14

Otázka

Môžete mi pomôcť s likvidáciou starých spotrebičov?

Riešenie

Sme propagátorom udržiteľnosti. Preto pri nákupe nového spotrebiča ponúkame našim zákazníkom službu odvozu a následnej recyklácie spotrebiča starého.

Veľké spotrebiče

Váš starý spotrebič odvezieme a ekologicky zlikvidujeme v deň, kedy Vám dodáme spotrebič nový, pokiaľ ste si pri nákupe zvolili túto službu. Je potreba, aby bol starý spotrebič odpojený zo všetkých prípojok, vysušený (u chladničiek a mrazničike odmrazený), a pripravný tak k odvozu.

Malé spotrebiče

V súčasnosti Váš starý malý spotrebič neodvážame, ale odporúčame ho odviezť do najbližšieho miesta pre recykláciu.