Môžete mi pomôcť s likvidáciou starých spotrebičov?

Naposledy aktualizovaný 7.4.2021 10:35

Otázka

Môžete mi pomôcť s likvidáciou starých spotrebičov?

Riešenie

Váš starý spotrebič odvezieme a zlikvidujeme v deň, keď Vám dodáme nový spotrebič, ak ste si zvolili túto službu. Je potrebné, aby bol starý spotrebič odpojený zo všetkých prípojok a pripravený tak na odvoz.