Aktualizácia v prípade problému so systémom iOS 14.7 a novším

Naposledy aktualizovaný 13.9.2021 10:59

Aktualizácia pri probléme so systémom iOS 14.7

Sme si vedomí toho, že niektorí ľudia majú pri používaní novej verzie systému iOS 14.7.1 na svojich smart zariadeniach problémy s pripojením nových zariadení k internetu.

iOS 15 tento problém vyrieši a bude vydaný o niekoľko týždňov. Medzitým pracujeme na aplikácii, aby sme odstránili problémy zavedené systémom iOS 14.7.1

Vieme, že je to nepohodlné, ale napriek tomu môžete vyskúšať jedno z nasledujúcich riešení, kým nebudeme mať k dispozícii riešenie.


1) Pripojte nový spotrebič k internetu pomocou zariadenia Android. Po dokončení sa potom môžete pomocou zariadenia so systémom iOS prihlásiť do rovnakého účtu, kde bude vaše zariadenie k dispozícii.

Alebo

2) Predtým, ako začnete pripájať svoj spotrebič k internetu, pripojte svoje smart zariadenie k inému hotspotu, ako je vaša bežná domáca WiFi (napríklad pomocou hotspotu na inom mobilnom telefóne iOS alebo Android). Potom, keď sa vám počas procesu pripojenia spotrebiča zobrazí výzva na výber siete WiFi, vyberte pre svoje zariadenie bežnú domácu sieť WiFi.


Tento článok bude aktualizovaný, keď budeme mať ďalšie správy, a radi by sme vám poďakovali za trpezlivosť a podporu!