Práčka zobrazuje chybové hlásenie Eb0, Ebo alebo 11-krát zapípa/zabliká

Naposledy aktualizovaný 4.12.2019 10:49

Problém: 

  • Práčka zobrazuje chybové hlásenie Eb0, Ebo alebo 11-krát zapípa/zabliká. Môže to signalizovať problémy s príliš nízkym prívodným napätím. 

Vzťahuje sa na: 

  • Spredu plnená práčka (vstavaná a voľne stojaca) 
  • Zhora plnená práčka 

Riešenie: 

1. Skontrolujte napätie zapojením spotrebiča do inej zásuvky a opakovaným vyskúšaním.  

2. Odstráňte akékoľvek predlžovacie káble a skúste to znova.  

3. Skontrolujte, či je spotrebič správne uzemnený.

Zapojte spotrebič do uzemnenej zásuvky a skúste to znova.  

4. Resetujte spotrebič.  

Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a potom ju opäť zastrčte.   

5. Kontaktujte autorizované servisné stredisko  

Ak sa pomocou uvedených návrhov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.  


Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je bezpečné.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena opravy. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. To všetko už za 174 € pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky a vstavané kávovary alebo 135 € pre chladničky, sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a odsávače.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.