Dvierka práčky sa nedajú otvoriť

Naposledy aktualizovaný 18.9.2020 5:33

Problém: 

 • Dvierka práčky sa nedajú otvoriť  

Vzťahuje sa na:

 • spredu plnená práčka voľne stojaca
 • spredu plnená práčka zabudovateľná  

Riešenie:

1. Príliš krátka doba od skončenia programu  

Dvierka sa dajú otvoriť asi po 5 minútach od skončenia pracieho cyklu (po vychladnutí zámku dverí). Je to normálne.  

2. Skontrolujte, či sa v spotrebiči nachádza voda.  

 • Ak je v spotrebiči voda, dvierka sa nedajú otvoriť.
 • Ak chcete otvoriť dvierka, môžete tak v prípade potreby urobiť po vypustení vody zo spotrebiča.
 • Vodu vypustíte spustením núdzového vypustenia na spotrebiči. 

Riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi:  

 • otvorte filter na vlákna a vypustite von prednou časťou na podnos alebo do odpadu v podlahe (na niektorých spotrebičoch to môžete urobiť otvorením zátky na filtri na vlákna a opatrným uvoľnením filtra alebo na spotrebičoch bez filtra na vlákna uvoľnite výpustnú hadicu v zadnej časti spotrebiča a položte ju na podlahu tak, aby mohla voda vytiecť cez hadicu) 
 • skontrolujte, či je v poriadku vypúšťanie vody, 
 • vyčistite filter na chumáčiky vláken, 
 • spustite pranie a skontrolujte, či sa problém vyriešil.
 • Viac informácií nájdete v návode na používanie, ktorý ste dostali so spotrebičom.

3. Otvorte núdzovo dvierka  

 • Na niektorých spotrebičoch sa dajú dvierka otvoriť v prípade núdze potiahnutím rúčky smerom dole pomocou skrutkovača alebo podobným predmetom.
 • Ak má spotrebič núdzové otváranie, nachádza sa vedľa filtra na vlákna.
 • Kompletný popis nájdete v návode na používanie. 


Upozornenie: Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ubezpečte sa, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.

Varovanie: Hrozí riziko zranenia! Ubezpečte sa, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon neprestane točiť.  


4. Resetujte spotrebič  

Vypnite napájanie spotrebiča a následne ho opäť zapnite po približne 20-30 sekundách.

Potom otestujte, či spotrebič funguje normálne.     

5. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

 Ak sa dvierka nedajú otvoriť bez vody v spotrebiči a vyššie uvedené tipy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    


Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.