Práčka zobrazí chybové hlásenie EF0, EFo alebo 15-krát zapípa/15-krát zabliká

Naposledy aktualizovaný 18.9.2020 11:20

Problém:

 • Práčka zobrazí chybové hlásenie EF0, EFo alebo 15-krát zapípa/15-krát zabliká  

Vzťahuje sa na:

 • spredu plnené práčky (vstavaná a voľne stojaca)
 • vrchom plnená práčka
 • pračkosušička  

Riešenie:

1. Použite menej pracieho prostriedku  

 • Príliš veľa pracieho prostriedku môže spôsobiť nadmernú tvorbu peny. 
 • Vypnite spotrebič a nechajte ho niekoľko hodín postáť, kým pena neklesne, a potom skúste znovu zapnúť spotrebič.    

2. Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky  

 • Ak je zásuvka alebo ak sú trysky nad zásuvkou príliš špinavé alebo ak sú pokrtyé vodným kameňom, môže vytekať voda a spôsobovať problémy. 
 • Vyčistite zásuvku na pracie prostriedky podľa pokynov uvedených v návode na použitie a znovu skúste spotrebič zapnúť.  

3. Skontrolujte, či sa v spotrebiči nezachytila bielizeň  

Oblečenie zachytené medzi tesnením dvierok a sklom môže spôsobiť netesnosť dvierok a voda sa dostane dopredu až na spodok.  

 • Skontrolujte napájanie vody a vypúšťanie. 
 • Skontrolujte, či sú filtre v prívodnej hadici a vo vodovodnom ventile čisté (tam, kde je prívodná hadica naskrutkovaná na spotrebič a na kohútik) 
 • Spustite prací cyklus a skontrolujte, či sa problém vyriešil 

4. Skontrolujte úniky v spodnej časti - filter na vlákna  

 • Vyberte filter a vyčistite ho podľa pokynov v návode na používanie
 • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.
 • Skontrolujte, či nie je filter poškodený.
 • Ak nie je filter na mieste, znovu ho upevnite a pevne utiahnite rukou.  

5. Skontrolujte hadicu prívodu vody  

 • Akýkoľvek únik vody môže spôsobiť to, že sa voda dostane do spotrebiča do blízkosti zadného panelu, preto skontrolujte napojenie hadice prívodu vody ku kohútiku a spotrebiču.
 • V takomto prípade je potrebné nakloniť spotrebič, ako je zobrazené v časti „Skontrolujte zachytenie bielizne v spotrebiči“, aby sa mohol spotrebič znovu zapnúť.  

6. Skontrolujte tesnenie dvierok  

 • Chybu mohla spôsobiť netesnosť tesnenia dvierok spotrebiča.
 • Overíte to otvorením dvierok a skontrolovaním tesnenia dvierok.  
 • Tesnenie by nemalo byť poškodené, prasknuté ani deravé.
 • Ak je na chybe tesnenie dvierok, musí ho vymeniť servisný technik.
 • Spotrebič nepoužívajte, kým nebude opravený.
 • Vypnite prívod vody do spotrebiča.  

7. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.