Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie AL5, C1, F1, i10 alebo i11, raz zapípa alebo raz zabliká výstražný indikátor.

Naposledy aktualizovaný 4.12.2019 7:47

Problém: 

 • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie AL5, C1, F1, i10 alebo i11, raz zapípa alebo raz zabliká výstražný indikátor. Znamená to problém s prívodom vody. 

Vzťahuje sa na: 

 • Voľne stojaca umývačka riadu 
 • Zabudovaná umývačka riadu 

Riešenie: 

1. Skontrolujte prívod vody  

 • Skontrolujte, či nie je odstavený prívod vody, napríklad otvorením kohútika.
 • Ak voda netečie, kontaktujte vodárenskú spoločnosť.  

2. Skontrolujte, či je ventil prívodu vody do umývačky úplne otvorený  

 • Ak je ventil prívodu vody zavretý, vypnite napájanie umývačky a otvorte ventil prívodu vody naplno.
 • Potom umývačku znova zapnite a vyberte program.
 • Stlačením tlačidla Štart spustite umývačku.  

3. Skontrolujte, či nepoužívate viac než jeden spotrebič, ktorý spotrebúva vodu  

 • Ak sa používa viacero spotrebičov, ktoré spotrebúvajú vodu, môže to spôsobiť pokles tlaku na úroveň, ktorá je pre umývačku príliš nízka.
 • Pokúste sa používať umývačku vtedy, keď sa nepoužívajú ďalšie spotrebiče, ktoré spotrebúvajú vodu.  

4. Skontrolujte tlak prívodu vody  

 • Skontrolujte, či dokážete z jedného kohútika naplniť 10-litrové vedro za 1 minútu alebo 5-litrové vedro za 30 sekúnd.
 • Ak nie, tlak vody je príliš nízky na používanie umývačky a mali by ste kontaktovať vodárenskú spoločnosť.  

5. Skontrolujte prívodnú hadicu, či nie je zamotaná alebo skrútená  

 • Ak je prívodná hadica ohnutá, skrútená alebo poškodená, okamžite vytiahnite umývačku zo zásuvky a zavrite prívod vody.
 • Ak je hadica poškodená, musí spotrebič skontrolovať a opraviť servisný technik.  

6. Uistite sa, že filter v prívodnej hadici nie je upchatý  

 • Filter prívodnej hadice sa nachádza v konektore vedľa kohútika/ventilu.
 • Pred odpojením prívodnej hadice zavrite vodovodný ventil.
 • Prívodný filter musí byť čistý a bez usadenín vodného kameňa.
 • Podrobné pokyny na vybratie a vyčistenie filtra nájdete v návode na používanie.
 • Po vyčistení a opätovnom vložení filtra do prívodnej hadice pripojte hadicu, vyberte program a spustite ho.  

7. Skontrolujte odtokový systém  

Skontrolujte, či: 

 • Filtre sú čisté. Informácie o čistení a údržbe nájdete v návode na používanie.
 • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu
 • Odtokové potrubie sa nachádza v správnej výške nad podlahou.
 • Pozrite si montážne pokyny v návode na používanie alebo samostatný leták s montážnymi pokynmi, ktorý sa dodáva so spotrebičom.  

8. Skontrolujte, či zaslepovacia zátka bola odstránená z odtoku. (Ak bola umývačka nedávno inštalovaná alebo presúvaná).  

 • Zaslepovacia zátka sa musí odstrániť zo sifónu.
 • Otvorte pripojenie odtokovej hadice k sifónu, odstráňte zaslepovaciu zátku a znova pripojte prívod do sifónu.  

9. Kontaktujte autorizované servisné stredisko  

Ak sa pomocou uvedených návrhov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.

 

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.