Ako používať pyrolytické čistenie v rúre Electrolux

Naposledy aktualizovaný 6.10.2023 11:37

Osoba, ktorá čistí rúru handričkou

Funkcia pyrolytického čistenia je jednoduchá, dômyselná funkcia čistenia, ktorá premení akékoľvek zvyšky alebo špinu vo vnútri rúry na popol, ktorý je možné následne odstrániť vlhkou handričkou. Túto funkciu nájdete na vybraných modeloch rúr Electrolux.

Čo je pyrolytické čistenie a prečo by ste ho mali používať?

Pyrolytické čistenie je veľmi účinný čistiaci program, ktorý vám umožní jednoducho zotrieť špinu a popol po dokončení čistiaceho cyklu. Po aktivácii sa rúra zahreje až na 500 °C a premení špinu, mastnotu a zvyšky jedla na popol, ktorý sa po vychladnutí rúry bez námahy zotrie. Proces čistenia trvá 1-3 hodiny v závislosti od zvoleného čistiaceho programu. Program pyrolytického čistenia môžete použiť kedykoľvek, keď vaša rúra potrebuje hĺbkové čistenie.

Všetky rúry Electrolux s pyrolytickým čistením majú zabudované pripomenutia, ktoré vás upozornia, keď je potrebné čistenie pre nepretržitý optimálny výkon. Pripomienky je možné povoliť a zakázať v ponuke nastavení.

Ako používať funkciu pyrolytického čistenia

Pred začatím pyrolytického čistenia

1. Ak máte parnú rúru so zásobníkom na vodu, je potrebné ho vyprázdniť, ak obsahuje vodu. Pozrite si používateľskú príručku a zistite, ako to urobiť na svojom modeli

2. Odstráňte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc. Rúra by pri tom mala byť studená

3. Utrite vnútorný priestor rúry a vnútorné sklo dvierok mäkkou handričkou


Dotykový ovládací panel:

Ovládací panel rúry s dotykovým ovládaním


1. V MENU zvoľte ČISTENIE
2. Zvoľte režim čistenia podľa úrovne potrebného čistenia:

 • Pyrolytické čistenie, Rýchle: ľahké čistenie, 1 hodina
 • Pyrolytické čistenie, Normálne: normálne čistenie, 1 hodina 30 min
 • Pyrolytické čistenie, Intenzívne: dôkladné čistenie, 3 hodiny

3. Stlačte START
4. Po skončení programu počkajte, kým rúra nevychladne a odstráňte všetky zvyšky vlhkou handričkou

5. Znova vložte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc


Otočný ovládač:

Ovládací panel rúry s otočnými gombíkmi


1. V MENU zvoľte ČISTENIE
2. Zvoľte nastavenie PYROCLEAN  Symbol začne blikať

3. Zvoľte režim čistenia podľa úrovne potrebného čistenia:

 • Ľahké čistenie, 1 hodina
 • Bežné čistenie, 1 hodina 30 minút
 • Intenzívne čistenie, 2 hodiny 30 min

4. Stlačením tlačidla OK spustíte čistenie
5. Po skončení programu počkajte, kým rúra nevychladne a odstráňte všetky zvyšky vlhkou handričkou

6. Znova vložte príslušenstvo a odnímateľné podpery políc


DÔLEŽITÉ

 • Čistiaci cyklus nespúšťajte, kým nie sú dvierka úplne zatvorené a príslušenstvo a odnímateľné podpery políc nie sú odstránené
 • Počas pyrolytického čistenia rúry a po ňom zabezpečte dobré vetranie
 • Počas činnosti funkcie pyrolytického čistenia držte deti mimo dosahu spotrebiča. Spotrebič je veľmi horúci a horúci vzduch sa uvoľňuje z predných chladiacich otvorov
 • Počas čistenia a po ňom odstráňte akékoľvek domáce zvieratá (najmä vtáky) z blízkosti spotrebiča. Malé zvieratá by mali byť počas tejto doby v dobre vetranom priestore. Niektoré vtáky a plazy môžu na výpary reagovať veľmi citlivo. Malé zvieratá môžu reagovať aj počas pyrolýzy v dôsledku lokálnych teplotných výkyvov
 • V našich rúrach sú výpary vychádzajúce z pyrolýzy bezpečné pre ľudí, vrátane detí a ľudí so zdravotnými problémami
 • Ak sú v tej istej skrinke nainštalované ďalšie spotrebiče, nepoužívajte ich súčasne s funkciou pyrolytického čistenia, pretože by to mohlo poškodiť rúru.
 • Počas čistiaceho cyklu sú dvierka rúry z bezpečnostných dôvodov zablokované a lampa je vypnutá


Ďalšie informácie o vašom konkrétnom modeli rúry nájdete v používateľskej príručke. Tu nájdete svoj návod na použitie.

Užite si varenie v čistej rúre. Viac o ďalších čistiacich programoch a manuálnom čistení sa dozviete tu.