Aktualizácia softvéru cez USB prepojenie

Aktualizácia softvéru cez USB prepojenie

Pokynov

Robot získa automaticky aktualizácie softvéru prostredníctvom aplikácie pre smartfóny. Softvér môžete aktualizovať aj cez USB. Pri aktualizácii postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a stiahnite si najnovšiu verziu softvéru z webovej lokality.

 • Krok 1

  Uistite sa, že je robot plne nabitý. (Batéria je biela a nebliká.)

 • Krok 2

  Stiahnite si súbor so softvérom pre váš model a uložte si ho do počítača.

  Súbor pre Electrolux Pure i9

  Súbor pre Electrolux Pure i9.2

  Pre ďalšie informácie o Open Source súboru, prosím navštívte www.electrolux.com/rvc-supplementary (anglicky)

 • Krok 3

  Pripojte robot pomocou mikro USB kábla k vášmu počítaču. Počítač rozpozná robot ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB. Na displeji robota sa zobrazí „SUPG“. (Uistite sa, že použijete kábel USB, ktorý nie je určený len na nabíjanie, ale aj na prenos údajov.)

 • Krok 4

  Skopírujte súbor so softvérom z miesta sťahovania na veľkokapacitné pamäťové zariadenie (robot).

 • Krok 5

  Po odpojení kábla USB sa automaticky spustí aktualizácia. Po skončení aktualizácie sa robot reštartuje.

 • Krok 6

  Položte robot späť do nabíjacej stanice. Robot môžete znovu ovládať cez aplikáciu. V prípade, že ste museli softvér aktualizovať pred nastavením robota, môžete pokračovať v konfigurácii prostredníctvom aplikácie pre smartfóny.