Pre lepší život

Electrolux pomáha

Aj rok 2023 sa niesol v znamení pomoci Slovenskej katolíckej charite

Dá sa povedať, že hľadanie spôsobov, ako uľahčovať ľuďom život, je už zapísané v DNA spoločnosti Electrolux. Aj preto už tri roky v rámci spolupráce so Slovenskou katolíckou charitou pravidelne obdarúvame zariadenia a jednotlivcov domácimi spotrebičmi, ktoré si sami nemôžu dovoliť, no dokážu im zjednodušiť a spríjemniť život. 

Počas roku 2023 sme dohromady darovali 28 spotrebičov, ktoré poslúžia na prípravu jedál, pranie či upratovanie. Spotrebiče počas roka putovali na šesť miest v rôznych kútoch Slovenska: 

 • Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
 • Dom charity sv. Rafaela, Nitra
 • Centrum Charity, Košice
 • Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves
 • Arcidiecézna charita, Košice
 • dôchodkyňa z Dubnice nad Váhom

Práve zariadenia Slovenskej katolíckej charity, ktorým sme spotrebiče Electrolux venovali, môžu byť pre všetkých vzorom nezištnej pomoci, ktorú dlhodobo poskytujú ľuďom v núdzi. Veríme, že naše spotrebiče im pri tejto záslužnej práci pomôžu. 

Vianočná výzva 2023 opäť potešila deti aj seniorov

Hoci záver roka sa u mnohých spája so zhonom, ktorému sa nevyhne ani náš tím Electrolux, každoročne si v tomto období nájdeme aj čas na pomoc tým, ktorí to ocenia. V rámci milej iniciatívy sa naši zamestnanci opäť rozhodli potešiť deti v detskom domove, ako aj osamelých seniorov a seniorky v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity. Drobné darčeky umiestnené v krabiciach od topánok alebo pekné listy s pozdravom a povzbudením putovali do dvoch zariadení, kde si našli svojich majiteľov. Veríme, že táto naša výzva ich poteší, spríjemní im sviatky či vyčaruje úsmev na tvári.

Tento rok sme venovali:

 • 5 krabíc od topánok s darčekmi pre deti v Detskom domove sv. Lujzy v Nitre
 • 4 listy pre seniorov v Domove pokojnej staroby v Cíferi

Jesenná pohybová výzva splnila svoj cieľ

Zamestnanci Electrolux spoločne zdolali prvú úroveň, vďaka čomu putoval nový spotrebič do centra Gréckokatolíckej charity v Prešove. 

Pohybová výzva sa už pre zamestnancov Electrolux stáva tradíciou. Aj túto jeseň sme sa spoločne pustili do zdolávania kilometrov pri chôdzi alebo behu, a to nielen na zlepšenie vlastného zdravia a kondície, ale aj na pomoc pre charitatívne zariadenia. V pohybovej výzve si totiž už tradične stanovíme úrovne a po ich splnení putujú spotrebiče do vybraných zariadení Slovenskej katolíckej charity a Diakonie ČCE.

Túto jeseň sa zamestnancom Electrolux podarilo stráviť pri aktívnej chôdzi a behu 44 602 minút, čo znamená, že sme zdolali prvú úroveň a do centra Gréckokatolíckej charity v Prešove putovala nová rúra.

Darovali sme:

 • vstavanú rúru zo série 600 SurroundCook.

Arcidiecézna charita Košice

Mottom Arcidiecéznej charity sídliacej v Košiciach je „byť blízko pri človeku“ – toto poslanie uplatňujú pri pomoci chudobným, núdznym, chorým a umierajúcim ľuďom. Pomôcť im pri tejto misii sme sa rozhodli aj my, a to materiálnou pomocou v podobe dvoch domácich spotrebičov. Veríme, že aj nový varný panel s chladničkou zamestnancom Arcidiecéznej charity zjednodušia prácu a spríjemnia dni. 

Darovali sme:

 • sklokeramický varný panel
 • chladničku s mrazničkou 600 NoFrost

„Bez náležitých prostriedkov a neustáleho rozvoja by Arcidiecézna charita nemohla byť naplno k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú. Sme radi, že k tejto pomoci prispela aj spoločnosť Electrolux. Varný panel a chladnička, ktoré nám venovali, budú pri poskytovaní pomocnej ruky ľuďom v núdzi veľmi nápomocné,“ hovorí Silvia Hrabčáková, koordinátorka Centier podpory.

Gréckokatolícka charita v Košiciach

V rámci našej spolupráce so Slovenskou katolíckou charitou sme sa rozhodli venovať domáce spotrebiče aj Gréckokatolíckej eparchiálnej charite v Košiciach. Tá poskytuje zdravotnícke, ale i sociálne služby ľuďom pri riešení zložitých životných problémov a situácií. Okrem materiálnej a zdravotnej pomoci sprostredkujú klientom aj administratívne, sociálne a vzdelávacie poradenstvo, aby sa aj po ťažkej životnej situácii mohli čo najskôr zaradiť do bežného života. 

Darovali sme:

 • sklokeramický sporák SurroundCook,
 • vreckový vysávač EasyGo.

Nové spotrebiče si pri našej práci určite nájdu svoje uplatnenie. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme našim zamestnancom a dobrovoľníkom pomôcť pri napĺňaní našej spoločnej misie,“ hovorí Jana Hudáková, projektová manažérka.

Dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Domáce spotrebiče Electrolux sme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou venovali aj Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Ide o hospic, v ktorom dostávajú starostlivosť nevyliečiteľne chorí pacienti v záverečných štádiách svojho ochorenia. Nové spotrebiče pomôžu personálu – tímu lekárov, sestier, sanitárov, ale aj sociálnych pracovníkov, duchovných a dobrovoľníkov – ktorí dlhodobo a trpezlivo zabezpečujú naplnenie individuálnych potrieb klientov zariadenia.

Darovali sme:

 • bezvreckový vysávač UltraFlex,
 • stojanový mixér Explore 6,
 • rýchlovarnú kanvicu 7000. 

Zamestnanci hospica záslužnú a náročnú činnosť. Vďaka novým spotrebičom, ktoré sa postarajú o poriadok a prípravu stravy v zariadení, im môžeme túto službu aspoň trochu zjednodušiť a odľahčiť,“ hovorí Margaréta Kilianová, sociálna pracovníčka hospicu.

Spišská katolícka charita

Niekoľko spotrebičov sme zaviezli aj na Spiš, kde putovali pre Spišskú katolícku charitu. Spišská katolícka charita pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša. Ich poslaním je postarať sa o tých, ktorí sa o seba sami postarať nedokážu – či už kvôli starobe, zdravotným problémom a handicapom alebo v dôsledku nepriaznivej životnej situácie. Ich aktivity sú tak veľmi široké, od zdravotnej cez materiálnu až po duchovnú pomoc. Veríme, že im pri niektorých z týchto záslužných činností pomôžu nové domáce spotrebiče od Electrolux.

Darovali sme:

 • 5 ks rýchlovarných kanvíc Create 3
 • parný generátor REFINE 600
 • naparovaciu žehličku REFINE 600
 • tyčový vysávač Electrolux Well Q6
 • 2 ks voľne stojacej mikrovlnnej rúry
 • práčku kombinovanú so sušičkou 700 DualCare

Nové spotrebiče nájdu svoju využitie pri starostlivosti o tých, ktorí to najviac potrebujú. Určite to ocenia ako naši zamestnanci, tak ľudia odkázaní na našu pomoc,“ hovorí Katarína Havrilová.

Dom charity sv. Rafaela

Pre Dom charity sv. Rafaela v Nitre sme sa rozhodli venovať práčku, ktorá si v zariadení pomáhajúcom ľuďom bez domova a marginalizovaným skupinám určite nájdete svoje využitie. Zariadenie pomáha ľuďom v núdzi zabezpečovať nevyhnutné základné životné potreby ako nocľah, osobnú hygienu či prípravu a zabezpečenie jedla, ale aj sociálne poradenstvo.

Darovali sme:

 • hlbokú spredu plnenú práčku 800 UltraCare.

Nová práčka pomôže pri práci zamestnancom zariadenia, ako aj ľuďom v ťažkej životnej situácii. Vďaka tejto pomoci aj možnosti postarať sa budú môcť cítiť aspoň o niečo dôstojnejšie,“ hovorí Klára Labošová, vedúca Domu charity. 

Júnová a júlová výzva – Upracme Slovensko

Vďaka spolupráci s portálom pre životné prostredie Enviweb.cz sme sa už druhýkrát zapojili do dobrovoľníckej upratovacej akcie Upracme Slovensko a Česko a usporiadali sme vlastné firemné upratovanie. Pomohli sme tak darovať ďalšie spotrebiče zamestnancom pracujúcim priamo na centrále Slovenskej katolíckej charity, ktorá svojou činnosťou uľahčuje životy ľuďom v núdzi. Darujeme im:
 
•    Voľne stojacu mikrovlnnú rúru,
•    tyčový mixér Create 3.

Aprílová výzva - beh alebo chôdza pre dobrú vec

S nadšením a spoločnými silami so zamestnancami Slovenskej katolíckej charity a Diakonie ČCE

Celý apríl sme svojím pohybom pomáhali dobrej veci. Starostlivo sme zaznamenávali kilometre, ktoré sme prešli a prebehli, a na konci mesiaca sme ich sčítali. Spolu so zamestnancami Slovenskej katolíckej charity a Diakonie ČCE sme prešli neuveriteľných 40 092 km! Stanovené úrovne tohtoročnej 1. výzvy sme tak mnohonásobne prekročili a vďaka tomu môžeme za splnenie všetkých troch úrovní darovať viac spotrebičov do domácností oboch charít. Slovenskej katolíckej charite sme darovali:

 • Teplovzdušnú fritézu,
 • kuchynský robot,
 • mrazničku.

Posledná výzva 2022 – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Blížiace sa Vianoce nám pripomínajú, aké dôležité je vyčarovať ľuďom úsmev na tvári. A to nielen našim najbližším, s ktorými si čoskoro sadneme k prestretému štedrovečernému stolu, ale aj tým, ktorí tieto sviatky v kruhu svojej rodiny stráviť nemôžu. Aj preto sa už niekoľko rokov po sebe zapájame do milej aktivity, vďaka ktorej dokážeme rozžiariť oči detí i seniorov v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity. Radosť sme sa im rozhodli urobiť prostredníctvom drobných darčekov, ktoré nájdu v krabiciach od topánok, alebo listov s vľúdnymi slovami a prianím príjemných sviatkov.

Tento rok sme venovali:

 • 7 krabíc od topánok s darčekmi pre deti v Detskom domove sv. Lujzy v Nitre
 • 3 listy pre seniorov v Domove pokojnej staroby v Cíferi

Dom pre núdznych v Banskej Bystrici

Balík spotrebičov Electrolux sme doručili aj do Banskej Bystrice, kde sa nachádza Domov pre núdznych. Zariadenie pomáha ľuďom bez domova hľadať východisko z ich neľahkej situácie – či už prostredníctvom administratívneho poradenstva, ale aj zabezpečením možnosti osobnej hygieny a občerstvenia. Materiálna pomoc, ktorá im v tomto smere pomôže, je tu preto viac než vítaná. Darovali sme:

 • sušičku bielizne,
 • spredu plnenú práčku,
 • 3 x rýchlovarnú kanvicu.

„Práve zabezpečenie čistého oblečenia je jednou z vecí, ktorú ľudia bez domova u nás v Domove vyhľadávajú. Veľmi nás preto potešila nová práčka a sušička, ktoré u nás nájdu svoje využitie,“ hovorí Radoslav Bujdoš, riaditeľ Diecéznej charity v Banskej Bystrici.

Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi

Ďalšie udržateľné spotrebiče od Electrolux putovali do zariadenia, ktoré zabezpečuje Projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi v Bratislave. Zázemie, pocit bezpečia a legislatívnu pomoc tu dostávajú ľudia v tom najzraniteľnejšom období života, preto sme sa rozhodli ho aspoň trochu zjednodušiť a spríjemniť vďaka našim spotrebičom. Darovali sme im:

 • sklokeramický sporák,
 • plynový sporák,
 • mikrovlnnú rúru,
 • bezvreckový vysávač,
 • 2 x rýchlovarnú kanvicu.

„Možnosť vlastnoručne si pripraviť chutné jedlo môžeme chápať aj ako symbol pocitu domova, bezpečia a toho, že si berieme život do vlastných rúk. Nové spotrebiče pre nás preto znamenajú viac ako len materiálnu pomoc,“ hovorí Jana Ursiny, projektová manažérka.

DSS Samária

Balík spotrebičov sme sa rozhodli venovať Domovu sociálnych služieb a Rehabilitačnému stredisku Samária v Bratislave, ktoré sa usiluje pomáhať a skvalitňovať život ľuďom s duševnými problémami, najmä schizofréniou. V rámci svojho stacionáru sa ľudia učia spolupráci pri bežných činnostiach a domácich prácach. S tým im teraz môžu pomôcť aj naše spotrebiče, ktoré sme im darovali:

 • sklokeramický sporák,
 • vreckový vysávač,
 • naparovaciu žehličku,
 • mixér,
 • gril.

 „Práca s novými spotrebičmi pomôže našim klientom pri rozvoji ich schopnosti spolupráce a nadobúdania sociálnych zručností. Spoločne sa naučíme variť bez zvyškov, využívať sezónne suroviny a pripravovať si chutné jedlá," teší sa Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity, ktorá zastrešuje DSS Samária.

Májová výzva – "Ukliďme Česko"

Vďaka našej tohtoročnej spolupráci s portálom pre životné prostredie Enviweb.cz sme sa zapojili do prospešného projektu "Ukliďme Česko" a usporiadali sme vlastné firemné upratovanie aj na Slovensku. Podarilo sa zozbierať viac než 150 kg odpadu. A vďaka tomu pomôže ďalší spotrebič uľahčiť život klientom Slovenskej katolíckej charity. Darujeme:

 • tyčový vysávač Pure Q9.

Prvá výzva 2022 – Krabica od srdca pre deti z Ukrajiny

Zbierka Krabica od topánok organizujúca zbierku darčekov pre deti v núdzi, ktorú sme podporili v predvianočnom čase minulý rok, aktuálne vyhlásila mimoriadnu zbierku na pomoc deťom prichádzajúcim z Ukrajiny. Spolu s kolegami sme pripravili krabice s cieľom pomôcť ukrajinským deťom spríjemniť ich prvý kontakt s našou republikou a venovať im okrem potrebných vecí aj niečo pre radosť. Darovali sme:

 • Balíčky s hračkami pre deti v rôznom veku,
 • balíčky s jednorazovým vybavením.

„Krabice od srdca pre ukrajinské deti, ktoré sme v Electroluxe pripravili v rámci prvej tohtoročnej CSR výzvy, putujú do asistenčných centier a do ubytovní pre utečencov po celej Českej republike. Súcitíme so všetkými deťmi a rodinami, ktoré čelia tejto neľahkej životnej situácii a pevne veríme, že bude zasa čoskoro lepšie,“ dodáva Petra Kuníková, marketingová manažérka spoločnosti Electrolux.

Nájomné bývanie, Bratislava

Nakoniec sme odovzdali všetky veľké spotrebiče do útulného bytu, kde nájde svoj nový domov rodina, ktorá ho potrebovala. Medzi veľké záľuby domácej patrí varenie a tak sa nedeľné obedy budú  odteraz pripravovať už novej rúre. Ešteže sme k tomu pribalili aj chladničku, nech je toľké dobroty kde skladovať. Darovali sme:

 • Vstavanú rúru,
 • umývačku riadu,
 • mikrovlnku,
 • indukčný varný panel,
 • chladničku s mrazničkou,
 • odsávač pár,
 • práčku.

 

„Musím vám povedať, že doteraz som riady umývala vždy v rukách. A to sa za deň toho riadu nazbieralo naozaj veľa. Ani vo sne by mi nenapadlo, akou veľkou pomocou môže byť umývačka riadu. Ušetrí mi to toľko času a zjednoduší život!“, zverila sa nám nová pani domáca.

Dom pokojnej staroby, Cífer

Odšťavovač, vysávač, kuchynský robot a mnoho ďalších našlo svoje nové miesto v Dome pokojnej staroby. Osobné stretnutie bolo veľmi príjemné a obyvatelia domova mali radosť, že sa mohli po dlhej dobe s niekým stretnúť a porozprávať. Nové spotrebiče im uľahčia život a spríjemnia chvíle, hoci aj na slnkom zaliatej terase s pohárom čerstvej ovocnej šťavy.

Darovali sme:

 • 3x ponorný mixér,
 • 3x rýchlovarnú kanvicu,
 • 2x kuchynský robot,
 • hriankovač,
 • odšťavovač,
 • 2x žehličku,
 • vreckový vysávač,
 • ručný vysávač,
 • mixér,
 • ručný kuchynský robot.

„S prichádzajúcim letom sme plánovali robiť pre našich zverencov osviežujúce ovocné šťavy. Ani neviete, ako nám tento odšťavovať padol vhod,“ usmieva sa pani kuchárka, prezerajúc si nový spotrebič, s ktorým sme ju prekvapili priamo v kuchyni.

Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre

Prvý závoz spotrebičov na Slovensku prebehol za účasti zástupcov Electroluxu v Detskom charitnom dome. Bianca, ktorá patrí k najmladším členom domova hneď začala rozbaľovať krabice a najviac ju zaujal vysávač, ktorý okamžite vyskúšala. Dokonca sa dobrovoľne ujala prvej služby v upratovaní. Darovali sme:

 • Žehličku,
 • ručný šľahač,
 • ponorný mixér,
 • rýchlovarnú kanvicu,
 • vysávač spolu s vreckami,
 • mikrovlnku.

 

 „Ako prvý ideme vyskúšať tyčový mixér, s ktorého pomocou budeme robiť príkrmy pre nášho najmenšieho trojmesačného Tea,“ teší sa pani riaditeľka Dušana Bucová.

Hlavné oblasti, v ktorých pomáhame

V roku 2021 venujeme spolu viac ako 40 spotrebičov, ktoré uľahčia život ľuďom v týchto zariadeniach:

 • Detský charitný dom sv. Lujzy v Nitre,
 • Dom pokojnej staroby v Cíferi,
 • nájomné bývanie v Bratislave.

Májová výzva

Zhodli sme sa, že môžeme pomôcť ešte viac, preto darujeme aj ďalšie spotrebiče. V máji sme tak spoločnou aktivitou vo svojom voľnom čase – chôdzou, behom, či jazdou na bicykli dosiahli stanovený mesačný cieľ a za splnenie nastavených úrovní sme vybojovali ďalší spotrebič pre charitatívne zariadenie. Darovali sme:

 • Čističku vzduchu Pure A9 pre Dom pokojnej staroby v Cíferi.