DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE O BEZPEČNOSTI – Electrolux Pure F9

Spoločnosť Electrolux vyzýva majiteľov tyčových vysávačov Electrolux Pure F9 so sériovými číslami uvedenými PDF dokumente nižšie, aby spotrebič okamžite prestali používať z dôvodu možného bezpečnostného rizika.

Jeden z komponentov by sa mohol za určitých okolností prehrievať, čo by v zriedkavých prípadoch mohlo viesť k samovznieteniu vysávača. Prehriatie sa považuje za vážne riziko požiaru.

Doteraz nebolo hlásené žiadne zranenie osôb ani škody na majetku. Bezpečnosť našich zákazníkov je však našou najvyššou prioritou, a preto sme sa rozhodli okamžite stiahnuť z trhu všetky dotknuté výrobky tohto sortimentu.

Vyzývame preto majiteľov modelov uvedených v PDF dokumente, aby nám zaslali svoje kontaktné údaje (e-mail, telefón) a informácie o vysávači (model, sériové číslo, produktové číslo a sken dokladu o kúpe vysávača) na adresu sarka.hraska@electrolux.com a my sa Vám ozveme späť, aby sme sa dohodli na vrátení výrobku a kompenzácii.   

Stiahnutie sa týka nasledujúcich tyčových vysávačov vyrobených v rokoch 2020 a 2021:

pdf-icon-elux-blue.png

Do e-mailu nám, prosím, uveďte nasledujúce údaje:

Produktové číslo (PNC) a sériové číslo (SN) nájdete na štítku umiestnenom za nádobou na prach - viď obrázok.


blobid3.png 148x472_elux_vacuum.png

 

Pokiaľ vlastníte výrobok s niektorým z vyššie uvedených sériových čísel v kombinácii s danými produktovými číslami, vysávač v žiadnom prípade nepoužívajte, ani nevkladajte do nabíjacej stanice a stanicu odpojte od elektrického prúdu.


Upozornenie: Toto stiahnutie sa netýka vysávačov s inými sériovými číslami v sérii Electrolux Pure F9. Ostatné výrobky Electrolux vrátane iných modelov vysávačov nie sú dotknuté.

Úprimne sa ospravedlňujeme za všetky nepríjemnosti.